Certifikáty

 

Certifikáty kvality

Základní snahou společnosti SVITAP J.H.J. spol. s r.o. je obstát v tvrdé konkurenci. Tuto snahu naplňujeme dosažením a udržením vysoké úrovné kvality výrobků a služeb zákazníkům. Již v roce 1999 získala společnost certifikát systému řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:1994, v součastnosti jsme držitelem certifikátu podle ČSN EN ISO 9001:2009.

V roce 2007 obdržela společnost od Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky Českých obranných standardů ČOS 051622 (AQAP 2110).

 

 

Certifikáty nehořlavosti

V roce 2015 získlala společnost od Zkušebny fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Praha, Zkušební laboratoř č. 1007.4 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Pražská 16, 102 00 Praha 10 Hostivař, certifikát nehořlavosti pro 100% bavlněnou tkaninu. Nehořlavost byla testována dle normy DIN 4102/B1DIN 4101/B2.

Tuto úpravu je možné aplikovat na jakýkoli přírodní materiál.

 

 

 
 
Rychlý kontakt